Hvad får skolen

Skolen får 10 lektioners undervisning i grøn sløjd. Jeg medbringer alt hvad der skal bruges af værktøj og materialer. Det betyder at skolen sparer indkøb og vedligeholdelse af værktøj og materialer.

Skolen køber samtidigt ekspertise i grøn sløjd, således at eleverne får undervisning i grøn sløjd af en specialist med særlig erfaring på netop dette område. Undervisningsforløbet er tilrettelagt, så det peger videre fra de to dages besøg. Eleverne har mulighed for med få midler at arbejde videre med grøn sløjd på egen hånd eller i klassefællesskabet i eksempelvis en temauge eller i den almindelige sløjdundervisning.

Undervisningen er fordelt over to dage. Der skal være mindst en dag mellem de to undervisningsdage, da der skal være tid til at elevernes arbejder kan nå et tørre.

Jeg fremsender gerne et detaljeret program for de to dage.