Undervisning

Den mobile sløjdsal er et tilbud til skoler om at tilbyde eleverne sløjdundervisning uden at skulle investere i værktøj, materialer og lokaler. Jeg kommer og underviser i grøn sløjd – i første omgang i form af huggehusarbejde, senere vil jeg også tilbyde undervisning i pileflet og andre dele af sløjdfagets fagområde.

Den primære målgruppe er 5. og 6. klassetrin – RoarP har dog erfaring med at undervise alle aldersgrupper i grundskolen, så undervisningen kan tilrettes til at passe til alle. Lige fra børnehaveklassen til 9. klasse. Og lærerne med.

Undervisningen veksler mellem teori og praksis, med særligt fokus på det praktiske arbejde med bearbejdning af frisk træ. Undervisningen tager udgangspunkt i nogle meget konkrete og praktiske opgaver, der giver eleven viden om og forståelse for hvordan man bruger værktøj og materialer.

Undervisningen planlægges sådan, at flest mulige af slutmålene for sløjdfaget nås eller berøres.

I forløbet med grøn sløjd når eleverne at arbejde med stof til ca. 20 slutmål.

Ring eller skriv for nærmere information.